Léčba cévní mozkové příhody u velkých lézí s prodlouženým časovým oknem.

TENSION je evropská multicentrická, prospektivní, randomizovaná, zaslepená studie zaměřená na trombektomie u pacientů s mozkovou ischemií s rozsáhlými ischemickými lézemi, včetně pacientů v pozdním časovém okně, kteří jsou v současné době vyloučeni z dostupné účinné léčby.

Ischemické cévní mozkové příhody jsou v Evropě hlavní příčinou úmrtí a invalidity s velkým sociálním a ekonomickým dopadem na postižené pacienty, jejich rodiny a celou společnost.

 Hlavní příčinou ischemických mozkových příhod je trombemboligenní uzávěr velkých mozkových tepen. Cévní mozková příhoda každoročně postihne v Evropské unii  přibližně 1,5 milionu lidí, a 10 až 20 % těchto pacientů jsou vhodnými kandidáty pro léčbu trombektomií. Mechanická trombektomie s použitím upoutaného stentu, byla prokázána jako vysoce účinná léčba u pacientů s malým rozsahem ischemie. U pacientů s již velkým rozsahem ischemické léze je však přínos trombektomie doposud nejistý, neboť tito nemocní byli obvykle vyloučeni z předchozích klinických studií endovaskulární léčby.
Hlavním cílem studie TENSION je posoudit, zda endovaskulární léčba cévní mozkové příhody trombektomií zlepšuje klinický výsledek, přežití a kvalitu života u těchto pacientů. Pokud budou výsledky studie pozitivní, testovaná léčba by se mohla rychle rozšířit po celé Evropě, což by vedlo k celkovému zlepšení výsledků léčby cévní mozkové mrtvice, ke snížení invalidity těchto pacientů a dokonce ke snížení celkových finančních nákladů  na zdravotní péči.

University Hospital Hradec Králové

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.