Trombektomi ved blodprop i hjernen med store læsioner og i et udvidet tidsvindue

TENSION er et europæisk multicenter studie, der er planlagt af forskere og altså ikke firmaer. Det er et randomiseret, kontrolleret, prospektivt, open label studie, men med blindet endepunkt (kaldet PROBE-studie).  Vi vil undersøge, om patienter med store blodpropper i hjernen og med store læsioner har gavn af trombektomi i et tidsvindue, der er op til 12 timer. (Trombektomi er en kateter baseret fjernelse af blodpropper.) Disse patienter bliver fortiden ikke tilbudt denne behandling.

Blodprop i hjernen er en hyppig årsag til død og handicap i Europa med store sociale og økonomiske konsekvenser for patienter, familier og samfund. De sværeste skader efter blodprop i hjernen ses, når der kommer en aflukning af et stort kar. Dermed trues et større område af hjernen. Hvert år rammes ca. 1,5 millioner patienter i Europa af en sådan blodprop, og det er netop disse patienter, der er kandidater til trombektomi.

Trombektomi er en effektiv behandling, hvis der kun er små mængder hjernevæv, der er gået til grunde. Men for de patienter, hvor der allerede er sket betydelig skade, er effekten af trombektomi usikker. Disse patienter har tidligere været ekskluderet fra undersøgelser.

Målet med TENSION er at bedømme, om trombektomi hos patienter, hvor hjernen allerede har taget betydeligt skade, har gavn af trombektomi. Således, at det mindsker handicap og dødeligheden samt øger livskvalitet. Hvis resultaterne er positive, vil trombektomi skulle tilbydes denne patientgruppe også. Dette vil medføre bedre overlevelse og mindre handicap for patienterne og reducerede omkostninger til pleje for samfundet.

Aarhus Universitetshospital

×

Make an appointment and we’ll contact you.